Lista Recenzentów współpracujących z czasopismem w roku 2019

 1. Prof. dr hab. Bogusław Dopart
 2. Dr Tomasz Cieślak-Sokołowski
 3. Dr hab. Mariusz Kazańczuk
 4. Dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć
 5. Dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. UR
 6. Prof. dr hab. Agnieszka Ziołowicz

Lista Recenzentów współpracujących z czasopismem w roku 2018

 1. Prof. dr. hab. Roman Dąbrowski
 2. Prof. dr hab. Maria Korytowska
 3. Prof. dr hab. Maciej Włodarski
 4. Dr Magdalena Woźniewska-Działak
 5. Dr hab. Joanna Zach

Lista Recenzentów współpracujących z czasopismem w roku 2017

 1. Dr hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. UJ
 2. Prof. dr hab. Andrzej Borowski
 3. Dr Monika Stankiewicz-Kopeć
 4. Dr hab. Agnieszka Ziołowicz, prof. UJ
 5. Dr hab. Marek Stanisz, prof. UR

Lista Recenzentów współpracujących z czasopismem w roku 2016:

 1. Prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz
 2. Prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel
 3. Dr hab. Marek Dębowski, prof. UJ
 4. Ks. dr hab. Marcin Godawa
 5. Dr hab. Andrzej Juszczyk
 6. Dr Monika Stankiewicz-Kopeć
 7. Prof. dr hab. Maria Korytowska
 8. Prof. dr hab. Zbigniew Pasek
 9. Dr hab. Marek Stanisz, prof. UR
 10. Prof. dr hab. Maciej Włodarski
 11. Dr Magdalena Woźniewska-Działak
 12. Dr hab. Agnieszka Ziołowicz, prof. UJ

Lista Recenzentów współpracujących z czasopismem w roku 2015

 1. Dr hab. Krzysztof Biedrzycki
 2. Prof. dr hab. Andrzej Borowski
 3. Dr Tomasz Cieślak-Sokołowski
 4. Dr hab. Roman Dąbrowski
 5. Prof. dr hab. Bogusław Dopart
 6. Dr Tomasz Majkowski
 7. Prof. dr hab. Marian Stala
 8. Dr Monika Stankiewicz-Kopeć
 9. Dr hab. Agnieszka Ziołowicz, prof. UJ