Bieżący numer

W numerze

Numer 5 / 2017

Spis treści

6. Słowo wstępne

Rozprawy i szkice

9. Ewelina Jurczenia, Pogańskie sacrum w powieściach o dziejach bajecznych Józefa Ignacego Kraszewskiego

27. Maciej Wcisło, Obraz Józefa Piłsudskiego w poezji dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie ,,Wolności tragicznej’’ Kazimierza Wierzyńskiego

55. Ewa Dryjka, Początki i ciągi dalsze legendy Telimeny

Sprawozdania i recenzje

86. Bogusław Wajzer, O ,,Poszukiwaniu wspólnoty’’ – i wspólnocie poszukiwań

95. Edyta Pętkowska-Grabowska, Recenzja ,,Czytanie: kobieta, biblioteka, lektura’’, red. A. Zawiszewska i A. Galant, Szczecin 2015 (Rozprawy i studia. Uniwersytet Szczeciński MVII, t. 933)

105. Radosław Budzyński, Sprawozdanie z ’’The British Association for Slavonic and East European Studies Annual Conference 2017’’(Fitzwilliam College – Churchill College,Cambridge, Wielka Brytania, 31 marca –2 kwietnia 2017 roku)

112. Streszczenia artykułów w języku angielskim