Bieżący numer

W numerze

Numer 6 / 2017

 

Spis treści

7. Słowo wstępne

Rozprawy i szkice

9. Paweł Sobol, Inicjacyjny charakter doświadczeń więziennych Tomasza Zana w świetle jego pism z lat 1823–1825

20. Jakub Pyda, Miłosz – Zdziechowski. Na szlakach historiozofii i katastrofizmu

30. Norbert Gacek, Powieści poetyckie Juliusza Słowackiego. Aspekty genologiczne

56. Edyta Skoryna, Początki twórczości poetyckiej Hugona Kołłątaja a sytuacja uwięzienia

Sprawozdania i recenzje

76. Justyna Kruk-Siwiec, Recenzja książki Wojciecha Paszyńskiego ,,Sarmaci i uczeni. Spór o pochodzenie Polaków w historiografii doby staropolskiej’’

85. Justyna Pyzia, Sprawozdanie z konferencji naukowej ,,Romantycy na krańcach świata’’ (07–08.04.2017)

Ankieta

95. Filomacka rzecz

105. Streszczenia artykułów w języku angielskim