Bieżący numer

W numerze

Numer 4 / 2017

Spis treści

7. Słowo wstępne

Wywiady

10. Maciej Gaździcki, Sienkiewicz: stale ważny punkt odniesienia – rozmowa z Profesorem Tadeuszem Bujnickim

19. Natalia Charysz, <<…Żyjemy w czasach wielkich przemian…>> – rozmowa z Profesorem Bogusławem Dopartem

Rozprawy i szkice

23. Justyna Siwiec, Dyskurs władzy w szlacheckich mitach etnogenetycznych na podstawie historiografii XVI i XVII wieku

38. Maciej Gażdzicki, <<Na Golgocie widziałem, jak Boga przybijali do krzyża…>>. Wizerunek Chrystusa w ,,Quo vadis’’ Henryka Sienkiewicza na tle ówczesnych obra­zów Jezusa historycznego

63. Mateusz Raj, ,,Szandor Kowacz’’ Teodora Tomasza Jeża. Aspekty powieści

84. Monika Piotrowska, Rokokowe widowisko hrabiego, czyli literacka łamigłówka ,,Rękopisu znalezionego w Saragossie’’ Jana Potockiego. Rekonesans

Sprawozdania i recenzje

101. Michał Gołębiowski, Recenzja książki ,,Trzy traktaty o sztuce umierania’’, przekł. i oprac. Maciej Włodarski

106. Amelia Sarnowska, Sprawozdanie z projektu naukowego ,,Śladami romantyczności lwowskiej’’

112. Anna Kasperek, Sprawozdanie z konferencji ,,<<Bo każda książka to czyn…>> Sienkiewicz’’

117. Streszczenia w języku angielskim